3 mô hình kiếm tiền online

VIDEO giới thiệu 3 mô hình kinh doanh và kiếm tiền online
Chuyên mục: Video miễn phí
3 mô hình kiếm tiền online


Thông báo! Bạn phải đăng ký gói thành viên mới sử dụng được tính năng này!

Nội dung Video

VIDEO giới thiệu 3 mô hình kinh doanh và kiếm tiền online: VENDOR (người có sản phẩm), MARKET (chợ, sàn giao dịch, trung tâm thương mại), AFFILIATE / SELLER (người làm marketing, cộng tác viên)