Adam Tâm (Đậu Văn Tâm)

Giảng viên

Anh hiện là Giám đốc marketing của Adam Group

Kinh nghiệm kinh doanh Online 5 năm

Kinh nghiệm Facebook Marketing 5 năm

Tư vấn chiến lược và triển khai marketing cho hơn 200 nhãn hàng

Sở hữu 5 hệ thống kinh doanh ứng dụng Marketing online chuyên nghiệp

Vận hành hệ thống bán hàng online >500 đơn/ngày

1

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Adam Tâm (Đậu Văn Tâm) giảng dạy

Bán hàng Facebook chuyên nghiệp

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên