Bá Ngọc Cương

Giảng viên IT

Software Engineer, Backend Developer, Project Leader

Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc với môi trường Server, các hệ thống Backend có độ phức tạp lớn như Social Network, Statistic System ...

Anh là người yêu thích Open-Source, có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ hệ thống và ngôn ngữ lập trình. Big Data, Python, NodeJS, MongoDB, RabbitMQ ...

Blog: https://cuongba.com

Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/cuongbangoc

83

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Bá Ngọc Cương giảng dạy

Giá gốc 1,000,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên