Từ Chí Thành

Tiến sĩ Ngôn ngữ học

Từ Chí Thành, Nguyên quán Quảng Đông
Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Thượng Hải, Trung Quốc.
Có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học và gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ.
Đã có 7 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo trong và ngoài nước.

50

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Từ Chí Thành giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên