Camellia Nguyen (Ms Trà My)

Giảng viên

Giám đốc học thuật trung tâm Anh ngữ quốc tế BBC.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch Đại học Hà Nội

Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Đại học Florida, USA

7 Năm giảng dạy giao tiếp và luyện thi IELTS cho hơn 5000 học sinh, sinh viên trên toàn quốc và đào tạo ngoại ngữ cho hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Hà Nội

5 Năm kinh nghiệm phiên biên dịch

90

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Camellia Nguyen (Ms Trà My) giảng dạy

Grammar made easy for IELTS

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 1,300,000đ    
Chỉ 650,000đ khi đăng kí thành viên