Khải Anh

Giảng viên

Hiện công tác tại Đài truyền hình Đồng Nai, chức vụ MC-PTV

Giảng viên học viện Alu, Voice talent tại Saigon voice

0

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Khải Anh giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên