Nguyễn Trần Thành

Giảng viên chính phụ trách chuyên môn và giảng dạy các lớp quản trị mạng, hệ thống mạng Cisco tại Hồ Chí Minh : ITE,CCNA,CCNP, CCNA-Sercurity
Giảng dạy lớp “ Tin học văn phòng nâng cao ” cho cán bộ tập đoàn VNPT TP. Hải Phòng, Cần Thơ, TP HCM, Nam ĐỊnh
Giảng dạy lớp “ Quản trị mạng CCNA ” cho cán bộ , kỹ thuật viên sở thông tin và truyền thông TP Thái Nguyên
Giảng dạy lớp Tin học “ Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin “ Đại học Nội Vụ
Giảng dạy lớp “ Tin học văn phòng nâng cao ”cho cán bộ bệnh viện 108 Hà Nội
Giảng dạy lớp “ Hệ điều hành Junios và thiết bị Juniper ” tại Hồ Chí Minh
Giảng dạy lớp “ Tin học văn phòng nâng cao ” cho cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam

12

Học viên

2

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Trần Thành giảng dạy

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Kĩ năng soạn thảo văn bản MOS - Word 2016

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên