Nguyễn Phúc Trường

Giảng viên

Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

​Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty Nippon Koei (dự án Đèo Cả) (2015)

​Kỹ sư sản xuất (PE) tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam (2010)      

15

Học viên

2

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Phúc Trường giảng dạy

Tự học AutoCad trong 20 ngày

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên