Nguyễn Mạnh Hà

Giảng viên

5 Năm kinh nghiệm làm 3D mô phỏng và các hệ thống thực tại ảo
4 Năm làm 3D game, hoạt hình
Anh đã có nhiều năm mở lớp đào tạo online. Hỗ trợ cộng đồng người sử dụng Blender tại Việt Nam
Hiện tại, anh đang giảng dạy trực tiếp tại các công ty kiến trúc, làm phim hoạt hình
 

42

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Mạnh Hà giảng dạy

Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên