Hòa Yody

Diễn giả

Tổng giám đốc điều hành Thời trang YODY
Đã đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho hàng trăm người ở cấp lãnh đạo, quản lý.
Là diễn giả truyền động lực cho hàng trăm CEO vượt qua rào cản khởi nghiệp và bế tắc trong điều hành doanh nghiệp ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH, LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG …)

164

Học viên

2

Khóa học

Khóa học do Hòa Yody giảng dạy

Lãnh đạo truyền cảm hứng

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 1,200,000đ    
Chỉ 600,000đ khi đăng kí thành viên
Giá gốc 1,500,000đ    
Chỉ 750,000đ khi đăng kí thành viên