Nguyễn Ngoan

Chuyên gia phong thủy

Nguyễn Ngoan - Phó tổng Giám đốc – Star Travel International
Chủ tịch MANDA MIND Corporation
Nhà sáng lập www.dacsan3mien.com
Diễn giả Doanh nhân & Chuyên gia tư vấn chiến lược, thương hiệu và Phong Thủy cho Doanh nhân, Lãnh đạo và Quản lý cấp cao.
Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân PTI                                                            
Ông là chuyên gia huấn luyện cho hơn 10,000 Doanh nhân trẻ;
Quản lý cấp cao; nhân viên văn phòng, Sinh viên đại học.
Chuyên gia tạo động lực cho in-house về tư duy & kỹ năng cho nhiều SME
Chuyên gia tư vấn trên các chương trình CEO & nhịp cầu doanh nhân tại VTV3, HTV7, HTV9...                                                   Ông Nguyễn Ngoan đã đạt được những thành tựu                                                        
     + Doanh nhân Phong cách - do tạp chí Phong cách Doanh Nhân bình chọn năm 2011
     + Giải thưởng Doanh nhân Văn hóa tiêu biểu trong năm 2008 
     + Chuyên gia chương trình "CEO - Chìa khóa thành công" trên (VTV1), Nhịp cầu DN (HTV9)
     + Kinh nghiệm học tập làm việc hơn 15 quốc gia trên thế giới

66

Học viên

3

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Ngoan giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên