Đỗ Hồng Thượng

Chuyên gia đào tạo và tư vấn các phương pháp và công cụ quản lý theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Đã và đang đào tạo và tư vấn các chương trình quản lý cho khoảng 400 - 500 người quản lý tại các công ty có vốn FDI như Nhật Bản, Anh Quốc, Hàn Quốc và các công ty của tập đoàn trong nước.
Thành tích nổi bật: Đã thực hiện rất nhiều dự án tư vấn giúp khách hàng thực hiện các đề án cải tiến để gia tăng năng suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp gia tăng sự thỏa mãn khách hàng, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và xây dựng được đội ngũ nhân sự tài năng

38

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Đỗ Hồng Thượng giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên