Phạm Hữu Kim Luân

Giảng viên

Giảng viên Phạm Hữu Kim Luân - Sở hữu 10 nút Play bạc Youtube.
- Anh có hơn 5 năm làm quản trị Website và Seo cho ngành dịch vụ bảo vệ; 5 năm làm Youtube; đào tạo và giúp đỡ khoảng hơn 100 người kiếm tiền trên Youtube.
- Hiện anh đang quản lý hệ thống 175 kênh Youtube ở Yeah1 Network.
http://m.yeah1.com/phong-su-nhan-vat/anh-nhan-vien-bao-ve-tro-thanh-youtuber-voi-10-nut-bac-youtube.html

26

Học viên

2

Khóa học

Khóa học do Phạm Hữu Kim Luân giảng dạy

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên