Phạm Phượng

Huấn luyện viên Phát triển cá nhân

Personal Development Coach 
Huấn luyện Viên Phát triển Cá nhân, Master Coaching
Đào tạo và Huấn luyện cho các chủ Doanh nghiệp về Nhân Sự và Tâm lý ứng dụng trong Doanh Nghiệp
Giám Đốc Đào Tạo Công ty TNHH Đầu tư xd thương mại và phát triển Minh Long 

91

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Phạm Phượng giảng dạy

Làm Chủ Ngôn Ngữ Cơ Thể Trong 4 giờ

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên