Nguyễn Thành Phương

Giảng viên

Phó Giám Đốc Nhân Sự công ty P&G Đông Dương
Quản Lý Marketing công ty Rohto Mentholatum
Giám Đốc Thị Trường công ty Akzo Nobel
Full Member của Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA
Giảng dạy đào tạo hơn 1.000 học viên, 30 chuyên gia phong thủy từ năm 2011 đến nay.

81

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Thành Phương giảng dạy

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên