Nguyễn Duy Anh

Chuyên gia

Nguyễn Duy Anh - Chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân và Phát triển kinh doanh. 
Giám đốc KD công ty TNHH Kim Thế Kỷ (Forex).
Chuyên gia tư vấn hơn 100 doanh nghiệp SME tăng doanh thu từ 30%-400% trong 2 năm qua. 
Tác giả các đầu sách điện tử: 7 Sai lầm chí tử của dân Sale, Trở thành chiến binh Sale trong 90 ngày.

9

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Duy Anh giảng dạy

5 bước tăng gấp đôi thu nhập

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 1,000,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên