Vũ Long

Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính

Vũ Long
Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính
Chuyên gia 18  năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo doanh nghiệp.

Giảng viên TOT cấp quốc gia trong khuôn khổ dự án của INSA-ETEA Tây Ban Nha.
Giám đốc tư vấn và đào tạo tại Giamdoc.net

0

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Vũ Long giảng dạy

Giá gốc 1,000,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên