Tào Thị Thủy Tiên

Chuyên gia đầu tư trong lĩnh vực tài chính Forex.

TÀO THỊ THỦY TIÊN
Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giao dịch tài chính, hiện đang đang là Admin trang page:  Học viện trader (https://www.facebook.com/hocvientrader/), Trung tâm đào tạo trading 4T (https://www.facebook.com/trungtamdaotaotrading/)
Tổ chức nhiều khóa học online và chỉ dẫn trading cho hàng trăm member trên các mạng XH như zalo, fb, telegram. 

0

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Tào Thị Thủy Tiên giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên