Đỗ Ngọc Anh Thi

Giảng viên

CEO Công Ty TNHH - GREENSTREAM ( kinh nghiệm hơn 3 năm trong việc triển khai các dự án Authority Site cho các cá nhân và doanh nghiệp)
Công việc trước đây: Manager tại Vincommerce -Vingroup, chủ công ty T-Store. 

1

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Đỗ Ngọc Anh Thi giảng dạy

Giá gốc 599,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên