Phạm Tuấn Anh

Giảng viên - Phó giám đốc Marketing Công ty Xa Lộ Thông Tin

Phó giám đốc phụ trách marketing công ty Xa Lộ Thông Tin

Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai marketing cho các doanh nghiệp

Đã phục vụ hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

Giảng viên quản trị/marketing của HH Internet Việt Nam, HH Truyền thông số....

0

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Phạm Tuấn Anh giảng dạy

Bùng nổ doanh số với Google Ads

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên