Huong Elena

Giảng viên

Huong Elena -  Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Hiện là Phiên dịch viên, giáo viên tiếng Anh tại trung tâm Tiếng Anh American School, trung tâm Tiếng Anh ETC.
5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh cho các học sinh, sinh viên, nhân viên trong các công ty đã giúp cho hàng nghìn em học sinh, sinh viên và người đi làm giao tiếp tiếng Anh tốt. - Là biên dịch viên sách cho nhà văn và giáo viên người Mỹ Mr. David Devin và các công ty khác.
 

55

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Huong Elena giảng dạy

Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi

(Xem miễn phí 6 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên