Trần Phước Hiệp

Giảng viên Tiếng Anh - Công ty Cộng đồng Việt - Úc

Có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: Giao tiếp, TOIEC, IELTS.

Giảng viên chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ Anh, là giảng viên tại Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc.

Từng là giám đốc điều hành tại 1 số trung tâm Anh ngữ quốc tế với môi trường 100% Giáo viên nước ngoài

Anh chuyên nghiên cứu về lộ trình học tiếng Anh nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ có thể giao tiếp tốt được Tiếng Anh.                                                       

0

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Trần Phước Hiệp giảng dạy

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên