Tag: xây dựng đội nhóm

DISC - Thấu hiểu bản thân - Xây dựng đội nhóm thành công
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Bí quyết tạo động lực cho đội nhóm
Bí quyết tạo động lực cho đội nhóm

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên