Tag: tiếng trung

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

(Xem miễn phí 4 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Chinh phục Tiếng Trung thật đơn giản
Chinh phục Tiếng Trung thật đơn giản

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc siêu cấp (phần 1)
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Chinh phục đỉnh cao HSK 5
Chinh phục đỉnh cao HSK 5

(Xem miễn phí 1 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Tiếng Trung du lịch
Tiếng Trung du lịch

(Xem miễn phí 1 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên