Tag: kỹ năng giao tiếp

25 chiêu thức phát triển kỹ năng giao tiếp chinh phục bất kỳ ai
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thành công nhờ tài kể chuyện
Thành công nhờ tài kể chuyện

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 799,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên