Tag: kỹ năng

Trọn bộ kỹ năng thuyết trình ấn tượng và chuyên nghiệp
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ năng quản trị chiến lược thành công
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Bí quyết viết và đăng bài báo quốc tế ngành Y Dược
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Trở thành chuyên viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Học bơi hai giờ
Học bơi hai giờ

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên