Tag: học tiếng trung

Tự học tiếng Trung cơ bản
Tự học tiếng Trung cơ bản

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Tiếng Trung cơ bản 1
Tiếng Trung cơ bản 1

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 350,000đ    
Chỉ 175,000đ khi đăng kí thành viên
Tiếng Trung cơ bản 2
Tiếng Trung cơ bản 2

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 450,000đ    
Chỉ 225,000đ khi đăng kí thành viên