Tag: Haketu

Guitar đệm hát nâng cao cùng Haketu
Guitar đệm hát nâng cao cùng Haketu

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Học đệm hát Guitar cùng Haketu
Học đệm hát Guitar cùng Haketu

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ năng học guitar hiệu quả cho người mới bắt đầu
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Học Độc tấu Guitar trong 36 ngày
Học Độc tấu Guitar trong 36 ngày

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên