Tag: giao tiếp

Học giao tiếp tiếng Hàn thật dễ
Học giao tiếp tiếng Hàn thật dễ

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Thấu hiểu bản thân làm chủ cuộc đời
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thành công nhờ tài kể chuyện
Thành công nhờ tài kể chuyện

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 799,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên