Tag: autocad

Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao
Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Tuyệt chiêu luyện AUTOCAD
Tuyệt chiêu luyện AUTOCAD

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
AUTOCAD 2D từ cơ bản đến nâng cao
AUTOCAD 2D từ cơ bản đến nâng cao

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Tự học AutoCad trong 20 ngày
Tự học AutoCad trong 20 ngày

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên