Tag: 3d

Làm chủ photoshop trong 7 ngày
Làm chủ photoshop trong 7 ngày

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Học HTML5/CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Tạo hình thiết kế chuyên nghiệp với 3DSMAX
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thiết kế nội thất bằng 3D-Max
Thiết kế nội thất bằng 3D-Max

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
AUTOCAD 2D từ cơ bản đến nâng cao
AUTOCAD 2D từ cơ bản đến nâng cao

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Thành thạo 3DS MAX và Vray 2017
Thành thạo 3DS MAX và Vray 2017

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya
Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
3DSMAX - DỰNG HÌNH NÂNG CAO TRONG NỘI THẤT
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên