Thiết kế - Nhiếp ảnh

Học Thiết kế, Nhiếp ảnh

Tất cả [ 49 khóa học]
Thiết kế nội thất bằng 3D-Max
Nguyễn Thy Đoan Trinh
₫ 600,000
Làm phim hoạt hình 3D với MAYA
Khổng Minh Phương
₫ 800,000
Tuyệt chiêu luyện AUTOCAD
Phạm Văn Lương
₫ 600,000
Cẩm nang A-Z Illustrator cho Designer
Phạm Đức Duy
₫ 700,000
Tuyệt chiêu luyện REVIT ARCH
Phạm Văn Lương
₫ 1,000,000
Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya
Phạm Đức Duy
₫ 700,000
Nhiếp ảnh cơ bản
Nguyễn Ngọc Quang
₫ 800,000
 Sketchnote - Diễn họa thông tin bằng hình ảnh
Nguyễn Hồng Nhung (Nhung Dvove)
₫ 500,000