Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z

Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z

Bạn sẽ học được gì?

CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó
Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNCN
Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, cuối năm
Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNCN trong doanh nghiệp
Nắm rõ những khoản thu nhập nào CHỊU THUẾ, khoản nào KHÔNG CHỊU THUẾ
Xây dựng bảng lương phù hợp để tối ưu chi phí cho doanh nghiệp nhưng hạn chế được tiền thuế TNCN
Nắm rõ cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng lao động, từng loại hợp đồng lao động
Nắm rõ thời điểm xác định thu nhập và những ví dụ cụ  thể
THÀNH THẠO CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN EXCEL, tính thuế TNCN trên Excel bằng công thức.
THÀNH THẠO việc KÊ KHAI và QUYẾT TOÁN thuế TNCN
THÀNH THẠO việc đăng ký mã số thuế cho người lao động và người phụ thuộc
Nắm rõ các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay
Nắm vững cách làm về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có tài sản cho thuê và hợp đồng giao khoán
Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho người lao động, mang lại LỢI ÍCH hoc doanh nghiệp

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế, cần chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi ra trường
  • Kế toán viên chưa được làm về thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thuế, chưa được kê khai, quyết toán về thuế TNCN
  • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc trong doanh nghiệp
  • Đối tượng khác có nhu cầu...

Giới thiệu khóa học

 Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế

- Quy định chung về thuế thu nhập cá nhân

- Tìm hiểu các khoản thu nhập chịu thuế

- Tìm hiểu các khoản thu nhập không chịu thuế, thu nhập miễn thuế

- Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ

- Cách tính thuế thu nhập cá nhân hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

- Cách tính thuế thu nhập cá nhân hợp đồng lao động dưới 3 tháng

- Nguyên tắc giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc

- Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

- Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN

- Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc

- Hướng dẫn lập bảng lương theo từng loại hợp đồng, tổng hợp lương để lập quyết toán

- Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Thủ tục kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Thủ tục ỦY QUYỀN quyết toán thay về thuế thu nhập cá nhân

- Hướng dẫn THỰC HÀNH CHI TIẾT CÁCH KÊ KHAI THUẾ TNCN HÀNG THÁNG - QUỸ

- Hướng dẫn THỰC HÀNH CHI TIẾT CÁCH LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM.

- Hướng dẫn lập các biểu mẫu, hồ sơ về thuế thu nhập cá nhân

- Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

- Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Các tình huống về thuế thu nhập cá nhân

- Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê (thuê nhà, thuê phương tiện...)

- Kê khai, tính cho cá nhân ký hợp đồng giao khoán...

Nội dung khóa học

Giảng viên

Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Lê Hoàng)
CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam
10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng...