banner
Nguyễn Huyền Trang
Giảng viên lớp bánh kem
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Trên 5 năm kinh nghiệm làm bánh phục vụ các hội nghị, nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới ..

 Làm giảng viên lớp bánh kem và trang trí bánh

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Huyền Trang