Thiết kế - Nhiếp ảnh

Photoshop cho người mới bắt đầu
Photoshop cho người mới bắt đầu

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Text motion với After effect
Text motion với After effect

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Motion graphics advanced
Motion graphics advanced

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ xảo slideshow với after effects
Kỹ xảo slideshow với after effects

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Dựng phim truyền thông đỉnh cao với Adobe premiere
Giá gốc 699,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Shape motion với After effect
Shape motion với After effect

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Dựng phim kỹ xảo truyền thông đỉnh cao
Giá gốc 799,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Làm video animation dạng tay vẽ trong 24h
Làm video animation dạng tay vẽ trong 24h

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Làm chủ Solid Edge Thiết kế sản phẩm
Làm chủ Solid Edge Thiết kế sản phẩm

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Nghệ thuật thiết kế hình ảnh quảng cáo online và bán hàng trên youtube
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Thiết kế NX CAD Design nâng cao
Thiết kế NX CAD Design nâng cao

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 1,000,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên
Sáng tạo hiệu ứng Flash Fx
Sáng tạo hiệu ứng Flash Fx

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 550,000đ    
Chỉ 275,000đ khi đăng kí thành viên
Thành thạo Adobe Illustrator từ cơ bản đến nâng cao
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
 Cinema 4D cơ bản
Cinema 4D cơ bản

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Học vẽ chân dung trong 36 tiếng
Học vẽ chân dung trong 36 tiếng

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên