Phát triển cá nhân

Trợ lí giám đốc chuyên nghiệp
Trợ lí giám đốc chuyên nghiệp

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 699,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Đỉnh cao kỹ thuật pha chế
Đỉnh cao kỹ thuật pha chế

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Tử vi dễ dùng
Tử vi dễ dùng

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 1,000,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên
Tuyệt chiêu giữ lửa hạnh phúc gia đình
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thấu hiểu bản thân làm chủ cuộc đời
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Dạy cắm hoa cơ bản theo phong cách Phương Tây
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Nghệ thuật cắm hoa phong thủy
Nghệ thuật cắm hoa phong thủy

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Đột phá tư duy - thay đổi cuộc đời
Đột phá tư duy - thay đổi cuộc đời

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Tuyệt chiêu chinh phục mẹ chồng
Tuyệt chiêu chinh phục mẹ chồng

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Nâng cấp menu với đồ uống cốt thấp - lãi cao
Giá gốc 900,000đ    
Chỉ 450,000đ khi đăng kí thành viên
Nghề Quản trị hành chính và Thư ký văn phòng chuyên nghiệp
Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc
Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thời đại 4.0
Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Định hướng đúng - Đời thành công
Định hướng đúng - Đời thành công

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Thành công nhờ tài kể chuyện
Thành công nhờ tài kể chuyện

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 799,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Phong thủy trong xây dựng Ekip làm việc
Phong thủy trong xây dựng Ekip làm việc

(Xem miễn phí 1 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Lần đầu làm Bố
Lần đầu làm Bố

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Làm chủ tư duy - Thay đổi vận mệnh
Làm chủ tư duy - Thay đổi vận mệnh

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên