Công nghệ thông tin

Chế tạo cánh tay robot điều khiển bằng máy tính
Giá gốc 900,000đ    
Chỉ 450,000đ khi đăng kí thành viên
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Bí quyết luyện thi Mos Word 2010 trên 900 điểm
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Bí quyết ứng dụng tin học và các thủ thuật tối ưu công việc kinh doanh online
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Làm video chuyên nghiệp bằng Proshow producer
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ
Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Làm chủ Python trong 4 tuần
Làm chủ Python trong 4 tuần

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên