Công nghệ thông tin

Chế tạo Robot dò đường
Chế tạo Robot dò đường

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 800,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Học thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế
Giá gốc 400,000đ    
Chỉ 200,000đ khi đăng kí thành viên
Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thiết kế Web bán hàng siêu tốc
Thiết kế Web bán hàng siêu tốc

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Hacker Mũ Trắng AEH
Hacker Mũ Trắng AEH

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Microsoft Excel 2013 nâng cao
Microsoft Excel 2013 nâng cao

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel
Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

(Xem miễn phí 1 bài giảng)

Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Lập trình Matlab
Lập trình Matlab

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC
Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

(Xem miễn phí 1 bài giảng)

Giá gốc 600,000đ    
Chỉ 300,000đ khi đăng kí thành viên
Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo
Giá gốc 1,800,000đ    
Chỉ 900,000đ khi đăng kí thành viên
Lập trình LinQ toàn tập
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Làm video tin tức nước ngoài kiếm tiền trên youtube ngoại
Giá gốc 700,000đ    
Chỉ 350,000đ khi đăng kí thành viên
Thành thạo với Google Spreadsheets
Thành thạo với Google Spreadsheets

(Xem miễn phí 3 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Quản trị mạng Cisco CCNA
Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên
Thấu hiểu và chinh phục khách hàng bằng Google ADS với giao diện mới
Giá gốc 999,000đ    
Chỉ 500,000đ khi đăng kí thành viên
ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business One
Giá gốc 2,599,000đ    
Chỉ 1,300,000đ khi đăng kí thành viên
Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công
Giá gốc 799,000đ    
Chỉ 400,000đ khi đăng kí thành viên
Tự học AutoCad trong 20 ngày
Tự học AutoCad trong 20 ngày

(Xem miễn phí 2 bài giảng)

Giá gốc 500,000đ    
Chỉ 250,000đ khi đăng kí thành viên